کارکنان ما ارزشمندترین دارایی ما هستند 

یکی از مهمترین عناصر رشد یک کسب و کار مدیریت منابع انسانی آن است. ما این اطمینان را حاصل می نماییم که کارکنان ما نه تنها مستعد هستند بلکه با فرهنگ شرکتی ما همخوانی دارند.ما همواره افرادی را جذب می کنیم که در کار خود بهترین بوده و موارد پر اهمیت شرکت را سرلوحه کار خود قرار می دهند.

 علاقه مندان جهت همکاری می توانند پس از تکمیل فرم پیوست درخواست خود را جهت بررسی به ایمیل تعاونی به آدرس info@abniehakam.com ارسال فرمائید.

 

دانلود فایل رزومه