بسم اللّه الرحمن الرحیم

ساختن ایرانی آباد و سرافراز آرزوی همه ایرانیانی است که عشق و علاقه به این کشور زیبا دارند، شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام با هدف رسیدن به این آرزو و با استفاده از متخصصان مجرب گام در این راه نهاده است تا بتواند با بهره گیری از مدیران کارآمد و استفاده از دانش روز، پروژه های خود را در زمانی مناسب و با کیفیتی مطلوب به اتمام رساند و گامی هر چند کوچک در راستای اعتلای نام کشور عزیزمان ایران بردارد.

افق دیدمان بلند،عزممان راسخ و گامهایمان در راه رسیدن به قله های افتخار در ایران محکم و استوار بوده و در این راه دست یکایک عزیزانی که ما را یاری می کنند به گرمی و صمیمیت می فشاریم.

ما می سازیم آن گونه که دوام داشته باشد

هدفی که به سمت آن می رویم انعکاس از جایی است که در آن قرار داریم و رسیدن به این هدف مستلزم خواست ما برای دستیابی به رشد و توسعه بی پایان است . هنگامی که به آینده می نگریم به این موضوع پی می بریم که تنها یک راه برای محقق نمودن چشم اندازمان داریم؛ ساختن پروژه ها و سازماندهی آنها آن گونه که دوام داشته باشد.

بنابراین همچنان که سرگذشت یافته های قبلی خود را مرور می نمائیم و متمرکز بر پیشینه خود هستیم باید به آینده نیز نظر داشته و فرصت خدمتگزاری به مردم در جهت ارتقاء کیفیت زندگی آنان را از دست ندهیم.

                                                                                                                                  سعید پرهیزکار

                                                                                                                                      مدیرعامل